Beton towarowy suchy

PRD w Eіku produkuje beton towarowy, suchy klasy do C25/30 (B-30). Produkcja odbywa się cyklicznie na podstawie zakładowych recept opracowanych przez Laboratorium Zakładowe.

Informacji o aktualnych cenach i warunkach sprzedaży udziela Dział Handlu firmy.