Emulsje asfaltowe

PRD w EĹ‚ku Sp. z o.o. produkuje szeroki asortyment kationowych emulsji asfaltowych. Produkcja odbywa siÄ™ zgodnie z NormÄ… PN-EN 13808:2013, zaĹ› jej kontrola w oparciu o PN-EN 14733.
Firma posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę - ITC Instytut Badań i Certyfikacji.
Spółka oferuje dostawę emulsji do klienta autocysternami o pojemności do 25 Mg.
Informacji o aktualnych cenach i warunkach sprzedaży udziela Dział Handlu firmy.

Zobacz: Aktualna klasyfikacja i przeznaczenie emulsji asfaltowych w oparciu o PN-EN 13808. Zobacz